Aile İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununun 34 ve 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

Aile ikamet izni düzenlenebilecek yabancılar;

 • Yabancı eş
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabacı çocuğuna
 • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna

Çocukların aile ikamet izni başvurularında ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafatnamesi istenmektedir.

Destekleyicinin tüm aile üyelerini kapsayan sağlık sigortası, aile bireyi başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması gerekmektedir.

AİLE İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER

Kendisinden;

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)


Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa pasaport veya yerine geçen belgenin kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaları)
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı ise)
 • İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı değil ise)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 • Adli sicil kaydı [Kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir.
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)