Yazılar

Çalışma İzni İptali

Yabancı Personel çalıştıran işverenler çalışma izni iptalini gerektirecek durumları on beş gün içinde Çalışma Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. İptal başvuruları Çalışma Bakanlığı e-izin sistemi üzerinden yapılmaktadır. Çalışma izni iptal başvurusunun Bakanlıkça onaylanmasını takiben işveren izin iptal tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumundan çıkış işlemini yapmalıdır. Bu bildirimi yapmayan… Daha fazlasını oku »Çalışma İzni İptali

Çalışma izni Başvurusu Neden Reddedilir?

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 9. maddesinde belirtilen aşağıdaki gerekçelerle çalışma izni başvuruları reddedilebilmektedir. 9-a bendi; Uluslararası İşgücü Politikasına uygun olmayan başvurular reddedilir. İş-kur kayıtlarında aynı nitelikte Türk vatandaşının başvuru yaptığı iş kollarında personel istihdamının sağlanabileceği durumlarda, yabancı uyruklu yerine Türk personel bulunabileceği gerekçesiyle başvurular reddedilebilir. 9-b… Daha fazlasını oku »Çalışma izni Başvurusu Neden Reddedilir?

Çalışma İzni Transfer Başvurusu (İşyeri veya Şube Değişikliği)

Çalışma izni bir işverene bağlı olarak verilmektedir. Yabancının aynı işverene ait işyerinin farklı bir şubesinde veya başka bir işverene ait işyerinde çalışabilmesi için transfer başvurusu yapılması gerekmektedir. Çalışma izni ile bir işverene bağlı olarak çalışan yabancı işyerinin farklı bir şubesine veya başka bir işyerine geçmek… Daha fazlasını oku »Çalışma İzni Transfer Başvurusu (İşyeri veya Şube Değişikliği)

Yabancı Uyruklu Doktor ve Hemşireler Türkiye’de Çalışabilir mi?

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yabancı doktor ve hemşireler Türkiye’de çalışabilmektedirler. Yabancı uyruklu doktor/hemşire istihdam edecek özel sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı’ndan (İl Sağlık Md.) ön izin (mesleki yeterlilik) belgesi almaları takibinde Bakanlığa çalışma izin başvurusu yapmaları gerekmektedir. Talebi uygun bulunanlara çalışma izni düzenlenmektedir. Çalışma… Daha fazlasını oku »Yabancı Uyruklu Doktor ve Hemşireler Türkiye’de Çalışabilir mi?

Yabancı Uyruklu Stajyer Öğrenci İçin Çalışma İzni Gerekli mi?

Üniversite eğitimi gereği staj zorunluluğu olan yabancı uyruklular için çalışma izni alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak zorunlu stajla ilgili Üniversite veya Fakülteden resmi bir yazının alınması gerekmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için bize danışınız …

Yabancı Öğrenciler

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak şartıyla çalışabilirler. Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanlar, ilk yılın ardından çalışma iznine başvurabilir Yabancı öğrenciler 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca kısmi süreli olarak çalışabilirler. Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler… Daha fazlasını oku »Yabancı Öğrenciler

Türkiye’de Yabancılara Yasak Olan Meslek ve Gruplar

Mesleklerle ilgili Kanunlar gereğince yabancıların Türkiye’de görev icra edemeyeceği meslekler aşağıdaki gibidir. İçişleri Bakanlığı onaylı Türk soyluluk belgesi olan yabancı uyruklular bu mesleklerle ilgili çalışma izni başvurusu yapabilirler. Türk Soyluluk Belgesi olanların başvuruları Genel Müdürlük tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülmesi halinde çalışma izni verilebilmektedir. Diş… Daha fazlasını oku »Türkiye’de Yabancılara Yasak Olan Meslek ve Gruplar

Çalışma İzni Muafiyeti Olan Yabancılar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55 inci maddesinde belirtilen yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların, Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az,… Daha fazlasını oku »Çalışma İzni Muafiyeti Olan Yabancılar

Çalışma İzni Konusunda Yetkili Kurumlar

6735 sayılı Kanun ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma izni konusunda yetkilendirilmiştir. Ancak üniversitelerde görev yapan akademik personele Yükseköğretim Kurulu, kendi bünyesindeki opera ve tiyatrolarda görev yapacak sanatçılara Kültür ve Turizm Bakanlığı, profesyonel sporculara ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çalışma izni verilmektedir.… Daha fazlasını oku »Çalışma İzni Konusunda Yetkili Kurumlar

Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması kesin olarak süresiz çalışma izni alma hakkı sağlamaz. Bakanlık ülkemizdeki istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklik­lerini gözönünde bulundurarak ve yabancının… Daha fazlasını oku »Süresiz Çalışma İzni