İnsani İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununun 46 ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir

İnsani ikamet izni başvurusu için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.

  • Çocuğun yüksek yararı söz konusu ise,
  • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den çıkışlarının makul ve mümkün görülmediğinde,
  • Kanunun 55. Maddesi gereğince yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında
  • Kanunun 53. 72. Veya 77. Maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,
  • Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkete geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
  • Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzei açısından Türkiye’ye girişine izin verilmesi gereken yabancıların ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle ikamet izinlerinden birini alm imkanı bulunmayanlara verilebilir.

İnsani ikamet izni başvuruları doğrudan Göç İdaresi Müdürlüklerine yapılmalıdır.