Turkuaz Kart Sahibinin Yakınına İkamet İzni Başvurusu

 Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusu, Turkuaz Kart başvurusu ile aynı anda Bakanlığa yapılması esastır. Ancak, yurtdışından yapılan Turkuaz Kart başvurusunda, Turkuaz Kart sahibi yakınının ikamet izni başvurusu için gerekli bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların başvuruları Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla en geç doksan gün içinde Bakanlığa yapılabilir.

Turkuaz Kart sahibi yakını için yapılacak ikamet izni başvurusunda, yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu bakımından ise velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeler başvuruya eklenir.

*Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar Turkuaz Kart yakınına ikamet izni verilmesi işlemleri il göç idaresi müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

Turkuaz kart başvurusuna uygun olup olmadığınızın belirlenmesi, başvurunuzun yapılması ve üç yıllık geçiş süresince başvuru takibinin yapılması için bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.