Öğrenci İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununun 38 ve 41 nci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir

Öğrenci İkamet izni Alabilecek Yabancılar;

 • Aile ikamet izni olmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılar (Aile ikamet izni bulunana yabancılar ilk ve ortaöğretimde 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek bulunmadan eğitimlerine devam edebilirler. 18 yaşını dolduran ve ortaöğretim seviyesinde eğitime devam eden yabancıların ikamet izni almaları gerekmektedir.)
 • Yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi alan yabancılara öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

Öğrenci ikamet izni olan yabancılar eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurusunda destekleyici olabilirler.

İkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenci ikamet iznine başvurabilmeleri için öğrenim amacına uygun vize ile gelmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir üniversitede ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmayıp yalnızca Türkçe öğrenme programına kayıtlıysanız öğrenci ikameti izni başvurusunda bulunamazsınız. Kısa dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir.

Açık öğretim programına kayıtlıysanız öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız. Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir.

Üniversitelere özel öğrenci, misafir öğrenci ve araştırma programı kapsamında geldiyseniz öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız. Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir.

Öğrencilerin Çalışma Hakkı;

Türkiye’de önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler.

Önlisans ve Lisans öürencileri için çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlamaktadır.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı veya imzalı, kaşeli belge
 • Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 • Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)