Şirket Ortağı Yabancılar İçin Çalışma İzni

Türkiye’de şirket kuran yabancılar veya şirket ortağı olan yabancıların çalışma izni almaları gerekmektedir.

Şirketlerde aktif olarak rol alan iş ortaklarının çalışma izni almaları gereklidir

Şirket ortağı yabancının çalışma izni alabilmesi için, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir. (Ancak Bakanlık ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür ve istihdam şartlarına göre ilk 6 ayda da 5 Türk personel talep edebilmektedir.) Şirket kuruluşundan itibaren altı ayın dolmasını takiben, 5 adet Türk personel çalıştırmak zorundadır, 5 adet Türk personel  çalıştırmayan şirketin yabancı ortağı için, uzatma başvurusu Bakanlık tarafından çalışma iznine ret verilir.

 Şirketin kuruluş tarihi altı ayı geçmiş yabancı ortaklı şirketlerde, yabancı ortağın çalışma izni alabilmesi için beş sigortalı Türk personelin çalışması gerekmektedir.

Yabancı ortağın, Türkiye de toplam süresi en az 6 aylık ve geçerli bir ikamet izni bulunması durumunda yurt içinden çalışma izni başvurusu yapılabilir.

İkamet izni olmaması  halinde uyruğunda bulunduğu veya yasal ikametinin bulunduğu ülkenin Türk büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır.

Şirket Ortağı yabancı için yurtiçi başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Yurt içi Başvuru;

Şirket Evrakları;

 • Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço (Kurumlar Vergi Beyannamesi)
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Yabancı ortaktan İstenen Belgeler;

 • İkamet tezkeresi(En az 6 aylık)
 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı veya yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet biometrik fotoğraf
 • İşyeri SGK numarası

Yabancı şirket ortağı yurt dışı başvurusunda istenilen belgeler

Konsolosluk başvurusu;

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş sözleşmesi
 • Adli Sicil Kağıdı
 • Doğum belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Bakanlık Başvurusu

 • Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

Yabancıdan İstenen Belgeler;

 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı veya yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet biometrik fotoğraf

İlk başvuruda çalışma izinler bir senelik olarak verilmektedir, birinci senenin dolmasına iki ay kala uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Uzatma başvurularında şirketin, vergi, SGK, Bağkur borçlarının bulunmaması, prim ödemelerin tam olarak gösterilmiş olması gerekmektedir.