Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar için Çalışma İzni

Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar için yapılır. Yabancı Geçici Koruma İkamet Tezkeresine sahiptir.

Çalışma İzni Başvurusu;

  1. Yabancı işçi, Geçici koruma kimlik belgesi ve yabancı kimlik numarasına sahip olmalıdır.
  2. En az 6 aylık geçici koruma süresini doldurmuş olmalıdır.
  3. Bu şartları sağlayan işçi, işveren arasında sözleşme imzalanmalıdır.
  4. İşveren veya yetki verdiği kişi/danışman, yabancı çalışma izinleri başvuru sistemi üzerinden çalışma izni başvurusunu elektronik imza ile onaylayarak işlemi tamamlamalıdır.
  5. İşveren, yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek zorundadır. Ödenecek prim tutarı en az Bakanlığa bildirilen ücret tutarı kadar olmalıdır

 

Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacaklar muafiyet başvuru sürecinde;

  • Yabancı veya yabancı adına işvereni yabancının kayıtlı olduğu ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gitmelidir.
  • Başvuru uygun ise il müdürlüğü tarafından muafiyet bilgi formu yabancıya verilir.