Turkuaz Kart Başvurusu

İlk adım Turkuaz kart başvurusuna uygun olup olmadığınızı belirlemektir.

Aranan kriterlere uygun olan yabancılar için Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinden doğrudan  veya  yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılabilir.

 Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesinde uluslararası işgücü politikası doğrultusunda Genel Müdürlükçe belirlenen kıstaslar kapsamında oluşturulan puanlama sistemi kullanılır. Puanlama sistemine göre yeterli puan alan yabancıların başvuruları olumlu değerlendirilir.

Yüksek nitelikli yatırımcılar, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayan ülke menfaatleri açısından çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı ve araştırmacılar,Kültürel,sanatsal ve sportif faaliyetler açısından uluslararası başarı sağlayan yabancıların başvuruların değerlendirmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış uygunluk belgesinin bulunması başvuruda puanlamaya dahil edilecektir.

Lisans öğreniminin son yılında olan veya lisansüstü öğrenimi gören örgün öğretim öğrencilerinden öğrenim gördüğü alandaki yüksek becerisi, potansiyeli veya akademik çalışmaları ve araştırmaları ile üstün başarılı olanlar için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, öğrenim gördüğü kurum ile bu kurumda çalışan öğretim üyelerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınabilir.

 

Turkuaz Kart ilk üç yılı geçiş süresi olması kaydıyla verilir.Geçiş süresinde yabancıların taahhütleri ve faaliyetleri Bakanlık uzmanlarınca takip edilecektir.Yabancı geçiş sürecinde (ilk üç yılda) on iki aylık dönemler halinde Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

Geçiş süresinin dolmasına altı ay kala geçiş süresi dolmadan geçiş süresinin kaldırılması için başvuru yapılmalıdır.  Geçiş süresi kaydının kaldırılması hakkındaki başvuru otuz gün içinde ilgili uzman tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Başvurusu olumlu bulunan yabancıların geçiş süresi kaldırılır ve Turkuaz kart süresiz hale gelir.

Turkuaz kart sahibi yabancılar süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.

*Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıların yurtiçinden yapacakları başvurular bakımından yabancının geçerli ikamet iznine sahip olması şartı aranmaz.

Turkuaz kart başvurusuna uygun olup olmadığınızın belirlenmesi, başvurunuzun yapılması ve üç yıllık geçiş süresince başvuru takibinin yapılması için bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.