Uluslararası Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzni

Ülkemizde Uluslararası Koruma altında bulunan ve Uluslararası Koruma Başvurusu Sahibi olan yabancılar için yapılır. Yabancı Uluslararası Koruma İkamet Tezkeresine sahiptir.

  • Uluslararası koruma başvuru sahibi veya şartlı mülteci yabancılar, uluslararası koruma başvuru tarihinden 6 ay sonra çalışma izni almak için başvurabilirler.
  • Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi yabancıların kimlik belgeleri çalışma izni yerine geçer, ayrıca çalışma izni almalarına gerek yoktur.
  • Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mültecilere verilen çalışma izni, ikamet izni yerine geçmez.
  • Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak olan uluslararası koruma başvuru sahibi ve şartlı mülteci yabancılar (çalışma izni almalarına gerek olmaksızın) kayıtlı oldukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden çalışma izni muafiyet formu alarak çalışabilirler.