Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Bakanlıkça verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

 • Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanun’un 7’nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir.
 • Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.
 • Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.
 
Çalışma izni Uzatma Başvurusu için Gerekli Şartlar;
 
 • Uzatma başvurusunda şirketler için vergi borcu ve SGK borcunun olmaması gerekmektedir.
 • Ev hizmetlerinde bakıcı olarak çalışan yabancıların SGK primlerinin eksiksiz düzenli ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Şirketin cirosu, kar-zarar durumu uzatma başvurularında etkili olmaktadır.
 • Çalışma izni süresince işyerinde her bir yabancı için beş Türk sigortalı personelin bulunması önemlidir. Çalışma izni süresince bu şart sağlanmamışsa başvuru reddedilebilir veya şerh koyularak kısa süreli uzatılabilir.
 

Uzatma Başvurusunda İstenen Belgeler;

 • Tercüman onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Diploma sureti
 • Biyometrik fotoğraf
 • Pasaport sureti
 • Şirketin internet vergi dairesinden alınan vergi borcu yoktur yazısı
 • işveren ve yabancı personel imzalı iş sözleşmesi