Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni almak için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.

  • Türkiye’de kesintisiz olarak en az sekiz yıl ikamet izniyle yaşamış olan yabancılar (öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin tamam sayılmaktadır.)
  • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
  • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,
  • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
  • Kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak